Zaujímavé linky

Žilina samosprávny kraj
Župné správy www.youtube.com
Mesto Žilina
Stránka mesta Žiliny www.zilina.sk
Školstvo v Žiline
Žilinská univerzita www.utc.sk
Gymnázium Hlinská 29, Žilina www.gymza.sk
SPŠ Stavebná v Žiline www.spss-za.viapvt.sk/
SOU služieb, Žilina www.webpark.sk/sousluziebza/
SOU sv. Jozefa Robotníka, Žilina www.webpark.sk/sousvjr/
Maturity a materiály
Štátny pedagogický ústav www.statpedu.sk
Referáty www.referaty.sk
Kníhkupectvo www.preskoly.sk
Vysoké školy
Portál vysokých škôl www.portalvs.sk
  • Správy podávané na MSVVaS sú v časti Dokumenty https://www.portalvs.sk/sk/dokumenty-na-stiahnutie na Portáli VŠ, kde nájdete aj ďalšie dokumenty, ako letáky, manuály a pod.
  • Aktuality týkajúce sa centrálnej elektronickej prihlášky sú vkladané do aktualít viditeľných z modulu Elektronická prihláška na VŠ.
  • Všeobecné aktuality týkajúce sa vysokých škôl nájdete v aktualitách prístupných z Portálu VŠ.