Triedy a triedni učitelia

trieda triedny učiteľ zastupujúci triedny učiteľ kmeňová
učebňa
I. A Mgr. Martina Čižmáriková Mgr. Mária Saková 36
I. B Mgr. Jana Machynová PaedDr. Danka Štalmašková 57
I. C RNDr. Martina Knutelská, PhD. Mgr. Ľudmila Martinčeková 58
I. D Mgr. Katarína Pupiková Mgr. Miriam Pokorná 59
II. A PhDr. Iveta Lieskovská Mgr. Martina Mičiaková 36
II. B Mgr. Ivana Ádámová Mgr. Anna Trenčanová 57
II. C PaedDr. Dagmar Valušiaková PaedDr. Renáta Saganová 58
II. D Mgr. Janka Priadková Mgr. Veronika Chrenšťová 59
III. A Mgr. Janka Liachovická Mgr. Peter Balko 35
III. B Mgr. Monika Milová PaedDr. Ľubomír Konrád 24
III. C Mgr. Gabriela Sklenárová Ing. Andrea Mojžišová 31
III. D Mgr. Janka Medovarská Mgr. Darina Klimašovská 32
III. E PaedDr. Jana Pekárová, PhD. Mgr. Róbert Nemček 27
IV. A PaedDr. Denisa Zerola, PhD. Mgr. Magdaléna Kotrbancová 56
IV. B Mgr. Silvia Ftorková Mgr. Miroslava Obročníková 37
IV. C Mgr. Jela Zuzíková Mgr. Mária Sadloňová 58
IV. D Mgr. Bibiána Plešivčáková PhDr. Soňa Gábrišová 57
IV. E PhDr. Jana Samolová Mgr. Viera Pavlovská 73