Umiestnenie učební v škole

1 – telocvičňa
2 – posilňovňa (za vchodom do prístavby školy – dole po schodoch)
12 – učebňa informatiky - hlavná budova – vo vestibule školy
23 – učebňa informatiky - hlavná budova - vľavo z vestibulu školy
24, 26, 27 – hlavná budova - vľavo z vestibulu školy
31, 32 – hlavná budova - 1. poschodie (vľavo)
35 – hlavná budova - 1. poschodie (v rohu)
36, 37 – hlavná budova -1. poschodie(vpravo)
52, 53 – hlavná budova - 2. poschodie (vľavo)
56 – hlavná budova - 2. poschodie (v rohu)
57, 58, 59, 63 – hlavná budova - 2. poschodie (vpravo)
73, 74, 78 – prístavba - prízemie
79, 80, 82, 83 – prístavba - 1. poschodie