Študenti

Trieda Profilácia triedny profesor:
I.A školský vzdelávací program PaedDr. Denisa Zerola
I.B školský vzdelávací program (s rozšíreným vyučovaním matematiky) Mgr. Silvia Ftorková
I.C školský vzdelávací program Mgr. Jela Zuzíková
I.D školský vzdelávací program Mgr. Bibiána Plešivčáková
I.E školský vzdelávací program PhDr. Jana Samolová
II.A školský vzdelávací program PhDr. Kamila Petrovajová
II.B školský vzdelávací program (s rozšíreným vyučovaním matematiky) Mgr. Ivana Ádámová
II.C školský vzdelávací program Mgr. Martina Mičiaková
II.D školský vzdelávací program Mgr. Danka Štalmašková
II.E školský vzdelávací program Mgr. Róbert Nemček
III.A školský vzdelávací program Mgr. Lucia Muchyová
III.B školský vzdelávací program (s rozšíreným vyučovaním matematiky) Mgr. Miriam Pokorná
III.C školský vzdelávací program Mgr. Elena Hanová
III.D školský vzdelávací program PaeDr. Ľubomír Konrád
III.E školský vzdelávací program Mgr. Mária Saková
IV.A školský vzdelávací program Mgr. Janka Priadková
IV.B školský vzdelávací program (s rozšíreným vyučovaním matematiky) Mgr. Zuzana Ihnatišinová
IV.C školský vzdelávací program Mgr. Darina Klimašovská
IV.D školský vzdelávací program Mgr. Jana Machynová
IV.E školský vzdelávací program PhDr. Soňa Gábrišová
Maturanti školský rok 2014/2015
Trieda Profilácia Triedny profesor
IV.A školský vzdelávací program Mgr. Martina Čižmáriková
IV.B školský vzdelávací program (s rozšíreným vyučovaním matematiky) PaedDr. Renáta Saganová
IV.C školský vzdelávací program Mgr. Magdaléna Kotrbancová
IV.D školský vzdelávací program Mgr. Miroslava Obročníková
IV.E školský vzdelávací program Mgr. Viera Pavlovská
Maturanti školský rok 2013/2014
Trieda Profilácia Triedny profesor
IV.A školský vzdelávací program Mária Sulovcová
IV.B školský vzdelávací program (s rozšíreným vyučovaním matematiky) Ivana Ádámová
IV.C školský vzdelávací program Marianna Barillová
IV.D školský vzdelávací program Róbert Nemček
IV.E školský vzdelávací program Katarína Šefferová
Maturanti školský rok 2012/2013
Trieda Profilácia Triedny profesor
IV.A školský vzdelávací program Jela Zuzíková
IV.B matematika Ľubomír Konrád
IV.C školský vzdelávací program Martina Mičiaková
IV.D školský vzdelávací program Jana Samolová
IV.E školský vzdelávací program Oto Babál
Maturanti školský rok 2011/2012
Trieda Profilácia Triedny profesor
IV.A školský vzdelávací program Miriam Pokorná
IV.B matematika Zuzana Ihnatišinová
IV.C školský vzdelávací program Bibiána Plešivčáková
IV.D školský vzdelávací program Elena Kmeťová
IV.E školský vzdelávací program Kamila Petrovajová
Maturanti školský rok 2010/2011
Trieda Profilácia Triedny profesor
IV.A alternatívny učebný plán Darina Klimašovská
IV.B matematika Ján Sabo
IV.C alternatívny učebný plán Eva Viazanicová
IV.D alternatívny učebný plán Elena Hanová
IV.E alternatívny učebný plán Jana Machynová
Maturanti školský rok 2009/2010
Trieda Profilácia Triedny profesor
IV.A alternatívny učebný plán Ivana Ádámová
IV.B matematika Viera Pavlovská
IV.C alternatívny učebný plán Ingrid Drábková
IV.D alternatívny učebný plán Melánia Varšová
IV.E alternatívny učebný plán Erika Hricová
Maturanti školský rok 2008/2009
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A alternatívny učebný plán Róbert Nemček
4.B matematika Ján Sabo
4.C alternatívny učebný plán Viera Jambrichová
4.D alternatívny učebný plán Ľubomír Konrád
4.E alternatívny učebný plán Mária Sulovcová
Maturanti školský rok 2007/2008
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A alternatívny učebný plán Erika Hricová
4.B matematika Oto Babál
4.C alternatívny učebný plán Bibiána Plešivčáková
4.D alternatívny učebný plán Janka Liachovická
4.E alternatívny učebný plán Renáta Saganová
Maturanti školský rok 2006/2007
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A alternatívny učebný plán Magdaléna Kotrbancová
4.B matematika Soňa Gábrišová
4.C alternatívny učebný plán Róbert Nemček
4.D alternatívny učebný plán Martina Knutelská
4.E alternatívny učebný plán Miriam Pokorná
Maturanti školský rok 2005/2006
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A alternatívny učebný plán Jana Samolová
4.B matematika Renáta Saganová
4.C alternatívny učebný plán Ivana Ádámová
4.D alternatívny učebný plán Marián Oberta
4.E alternatívny učebný plán Ivona Polónyiová
Maturanti školský rok 2004/2005
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A matematika - fyzika Elena Hanová
4.B matematika Mária Sadloňová
4.C prírodovedná Adriana Randíková
4.D cudzie jazyky (anglický) Kamila Petrovajová
4.E spoločenskovedná Darina Klimašovská
Maturanti školský rok 2003/2004
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A matematika - fyzika Oto Babál
4.B matematika Ján Sabo
4.C prírodovedná Viera Petrová
4.D cudzie jazyky (anglický) Melánia Varšová
4.E spoločenskovedná Bibiana Plešivčáková
4.F spoločenskovedná Mária Sulovcová
Maturanti školský rok 2002/2003
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.B matematika Viera Pavlovská
4.C prírodovedná Irena Uherkovichová
4.D cudzie jazyky (anglický) František Svinčák
4.E spoločenskovedná Adriana Skotnická
Maturanti školský rok 2001/2002
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A telesná výchova Róbert Nemček
4.B matematika Anna Šutáková
4.C prírodovedná Viera Jambrichová
4.D cudzie jazyky (anglický) Marián Oberta
4.E spoločenskovedná Miriam Pokorná
Maturanti školský rok 2000/2001
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A telesná výchova Ivana Adámová
4.B matematika Soňa Gábrišová
4.C prírodovedná Oľga Slotová
4.D cudzie jazyky (anglický - nemecký) Jana Liachovická
4.E spoločenskovedná Renáta Saganová
Maturanti školský rok 1999/2000
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A matematika - fyzika Oto Babál
4.B matematika Ján Sabo
4.C prírodovedná Mária Súlovcová
4.D cudzie jazyky (anglický - nemecký) Magdaléna Kotrbancová
4.E spoločenskovedná Adriana Skotnická
Maturanti školský rok 1998/1999
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A prírodovedná Elena Hánová
4.B matematika Viera Petrová
4.C prírodovedná Mária Sadloňová
4.D cudzie jazyky (anglický - nemecký) Daniela Hlivjáková
4.E spoločenskovedná Darina Klimašovská
Maturanti školský rok 1997/1998
Trieda Profilácia Triedny profesor
4.A matematika - fyzika Irena Uherkovichová
4.B matematika Anna Šutáková
4.C prírodovedná Jela Hodasová
4.D cudzie jazyky (anglický - nemecký) Soňa Gallová
4.E spoločenskovedná Marián Oberta